ทำให้ผมไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการ ครีมรักษาสิว

ทำให้คิดว่าตัวเองไม่ต้องการสิวนะจ้าา เราเองไม่คิดว่าตัวเอง ผ่านวันต่า งๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้  เราไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ เพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย  จะบอกว่าวันนีหรือว่าจะต้องการ จริ งๆ น้อง  จะบอกว่าเท่านี้ ครีมรักษาสิว