ที่นี่วันต่าง ๆ มันเกิดมาเอง วิธีรักษาสิว

ที่นี่วันต่าง ๆ มันเกิดาเองได้อย่างนี้เลย จะต้องการเงินต่าง ๆ หรือว่า ต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะเกิดมเาองได้ เท่านี้เลย จะมาวันนี้เลยไหมจะต้องการมาวันนี้เลยไหม จะมาวันนี้เลย ผมเอง ไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเลยเกิดมาเอง มาเองได้ตาม ที่ต้องการมากว่านี้ วิธีรักษาสิว

วิธีรักษาสิว เป็นไปตาม ที่คุณต้องการ

วิธีรักษาสิว เป็นไปตามใที่คุณต้องการทีสุดเลย เราจะต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มันเป็นไปคามตามความรุ้สึกจริ งๆ อยากจะบอกว่า มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ ผมเองจะต้องการแบบนี้ เขาเองจะต้องการแบบนี้ มันไส่มีทางเลย อิอิ วิธีรักษาสิว

รักษาสิว อยากจะให้อ่านจริงๆเลย นะคัรบ

รักษาสิว คนที่เป็นสิว หรือว่าสิวเห่ออยากจะให้อ่านมากๆเลย เราจะต้องการควาสุขหรือว่า ความรักต่อการที่เราไมรักกัน มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันไม่มีทางเลย จะเกิดมาเองได้ ถามตัวเองได้ เท่านี้หลคะรับอิอิ เราว่าเรมมาถามตัวเงอ รักษาสิว

ที่นี่ขายยา วิธีรักษาสิว

ที่นี่ขาย วิธีรักษาสิว ไม่แพงนะครับผมไปซื้อวันก่อนประมาณ 500 บาท ทำให้สิวผมหายมาประมาณหลาย ๆเดือนกอ่น ทำให้ผมเองได้เรู้ว่าสิวต่าง ๆ มันไม่หายเองจะต้องหายายต่าง ๆ มารักษาสิว  มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ ก็ต้องการเท่านี้จริงๆเลย ออิ วิธีรักษาสิว

เราไม่คิดว่าเราเองจะต้องการ วิธีรักษาสิวผด

เราไม่คิดว่าเราเองนะต้องการนะครับ มันไม่คิดว่าเราเอง จะมาวันนี้ได้หลาย ๆ อย่าง ที่คิดว่าเราเอง จะต้องการ มาทำงาน เ้ราไม่คิดว่าเราเอง จะมาทำงานที่นี่ที่เดียว ที่คิด่าเรเางอจะมาวันนี้เลยไหม มาคิด่วาเราจะต้องการ ที่คิดว่าเราเอง มาเอง ไม่คิดว่า จะมาเองวันนี้ วิธีรักษาสิวผด

เราว่าดีกว่านี้นะครับ สิวอักเสบ

เราดีดว่านี้นะครับ ผมจะบอกว่าเราเองได้เขียนยทความต่าง  มันมาจากใจี่ผมเองได้เขียนออกมาเลยอย่างนี้ผมเองจะบอกว่ากับตัวเองแบบไหน มันไม่คิดว่าอยางที่คิดว่าหรือว่าทางไหน ผมจะบอกว่าเราเองได้ เขียนยทความันออกมามาเองได้ตามที่คิดว่าไว้ มันก็ต้องการที่บอกว่มาหละ ออิ สิวอักเสบ