เราว่าดีกว่านี้นะครับ สิวอักเสบ

เราดีดว่านี้นะครับ ผมจะบอกว่าเราเองได้เขียนยทความต่าง  มันมาจากใจี่ผมเองได้เขียนออกมาเลยอย่างนี้ผมเองจะบอกว่ากับตัวเองแบบไหน มันไม่คิดว่าอยางที่คิดว่าหรือว่าทางไหน ผมจะบอกว่าเราเองได้ เขียนยทความันออกมามาเองได้ตามที่คิดว่าไว้ มันก็ต้องการที่บอกว่มาหละ ออิ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>