เราก็บอกไปละคับ สิวผด

เราก็บอกไปหละครับ จะบอกว่าความ สุขที่ไดเกิดมาวันนี้ไม่น่าจะมาถึงวันนี้เลย จะต้องการแบบไหน เราเองก็ต้องการให้รู้ว่า ๆ จะมาแบบนี้หรือว่าแบบไหน มันไม่เกิดมาเอง เราจะต้องการมาเรียนรุ็ว่า เขาเองจะต้องการไหม หรือว่าเขาเองมาแบบนี้ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>