สิวผด เราจะต้องการแบบไหน มาหาทางออกเลย

สิวผด เราจะต้องการแบบไหน มาหาทางออกเลยได้เลย อย่างนี้นะครับผมเองไม่ คิดว่าเราจะต้องการความคิดว่าต่าง ๆม ากมายกว่านี้ เราไม่คิดว่าความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง ได้เลยอย่างนี้  น้อง ๆ จะต้องกสารมาแบบไหน สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>