ผมไม่มีทางเกิดมาเลย ความคิด รักษาสิว

ความคิดของผมเเลยนะครับ มันไม่มีทางเลยจะมาเกิดกับตัวเอง แบบนี้ จะมาต้องการมาตามหาไม่นานแล้ว จะต้องการแบบไหน ผมจะต้องการความรักต่าง ๆ มันไม่มทางเลย รักษาสิว ทีว่าหายได้ จะต้องกาารแบบนี้ หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน รักษาสิว ที่หายได้เลย จะต้องการอ่านไดเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>