ที่คุณต้องการนะครับ รักษาสิว

ที่ว่าวันนี้ผมจะบอกว่าความที่ ผมมาวันนี้ได่้ จะมาถึงวันนี้เลยไหม จะต้องการแบนี้เลยไหม จะมาวันที่ต้องการไหม ผมเองจะบอกว่า ที่ความรู้สึกต่า งๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการเท่านี้หรือว่าเขาเองอยากจะให้สิวหายไดเลย จะต้องการนะคัรบ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>